Privacy policy

Kali terakhir dikemas kini 15 Mei 2018

Tiada kejutan!

Kami hanya akan mengumpul, menggunakan dan berkongsi maklumat anda dengan cara yang dihuraikan dalam dasar ini

Kami akan memastikan maklumat anda selamat

Kami komited terhadap kerahsiaan dan sekuriti data peribadi yang anda berikan kepada kami.

Kawalan sentiasa di tangan anda

Kemas kini profil dan keutamaan komunikasi anda pada bila-bila masa

Perihal dasar ini

Berserta Terma Perkhidmatan dan Dasar Kuki kami, dasar ini menghuraikan cara kami mengumpul dan mengendalikan maklumat pada semua laman web, aplikasi mudah alih dan perkhidmatan kami. Kami akan menyemak semula dasar ini dari masa ke masa untuk memastikan ia terkini. Jika kami membuat perubahan, kami akan menyiarkan versi terkini di sini. Apabila kami membuat perubahan yang ketara, kami akan memberitahu anda apabila anda mengakses perkhidmatan kami yang seterusnya atau melalui komunikasi lain.

Ketahui lebih lanjut tentang dasar ini

Mengapakah dan bagaimanakah kami menggunakan data peribadi anda?

Kami hanya menggunakan maklumat anda jika anda telah memberikan persetujuan anda kepada kami, jika ia perlu untuk menyediakan perkhidmatan yang anda minta, jika ia perlu untuk menjalankan atau mematuhi hak undang-undang atau tanggungjawab, atau untuk tujuan perniagaan biasa bagi jenis yang ditetapkan dalam dasar ini.

Ketahui lebih lanjut tentang sebab dan cara kami menggunakan data peribadi anda

Apakah data peribadi yang kami kumpul?

Maklumat setiap orang yang menggunakan perkhidmatan kami akan dikumpul, disimpan dan diproses serba sedikit. Walau bagaimanapun, kami tidak mengumpul maklumat lebih daripada yang kami perlukan.

Ketahui lebih lanjut tentang maklumat yang kami kumpul dan cara kami mengumpulnya

Berapa lamakah kami menyimpan data peribadi anda?

Kami hanya menyimpan data anda selama yang kami perlukannya, atau diperlukan atas sebab yang sah. Kemudian, kami akan memadamkannya atau menjadikannya tanpa nama supaya anda tidak boleh dikenal pasti. Kami mengendalikan data secara berbeza bergantung pada tujuan ia digunakan, tetapi anda boleh meminta kami memadamkan data peribadi anda pada bila-bila masa.

Ketahui lebih lanjut tentang tempoh kami menyimpan data peribadi anda

Bilakah maklumat anda dikongsikan dengan pihak ketiga atau dikumpulkan oleh pihak ketiga?

Kami berkongsi maklumat anda hanya jika anda meminta kami berbuat demikian, jika ia bahagian yang perlu untuk menjalankan perniagaan dengan anda dan menyediakan perkhidmatan untuk anda atau jika kami memerlukannya atas sebab yang sah. Syarikat yang anda tempah melalui Skyscanner (seperti syarikat penerbangan atau hotel) akan mengumpul data anda selaras dengan dasar mereka sendiri. Kadangkala syarikat yang membuat iklan melalui perkhidmatan kami juga boleh mengumpulkan maklumat anda (lihat Adakah kami menggunakan kuki atau teknologi lain yang serupa?). Akhirnya, syarikat yang membantu kami menyediakan perkhidmatan kami juga akan mengumpul dan menggunakan data anda bagi pihak kami.

Ketahui lebih lanjut tentang cara kami berkongsi atau membenarkan orang lain mengumpul maklumat anda

Bagaimanakah kami mengekalkan data peribadi anda selamat?

Melindungi privasi anda tertanam dalam budaya kami dan kami menggunakan gabungan kaedah standard industri untuk melindunginya.

Ketahui lebih lanjut tentang cara kami memastikan data peribadi anda selamat

Di manakah kami menyimpan maklumat anda?

Data anda disimpan dengan selamat dalam pusat data di seluruh dunia – lokasi tepat bergantung pada lokasi anda semasa anda menggunakan Skyscanner. Data anda hanya akan diproses oleh penyedia yang memberikan perlindungan kontrak yang bersesuaian untuk maklumat yang mereka proses. Kadangkala data anda mungkin disimpan dalam negara yang mempunyai tahap keselamatan yang berbeza dengan negara anda sendiri tetapi kami sentiasa memastikan standard mereka memenuhi standard kami.

Ketahui lebih lanjut tentang lokasi kami menyimpan maklumat anda

Bagaimanakah maklumat anda digunakan untuk pengiklanan?

Anda akan melihat pelbagai iklan apabila anda menggunakan perkhidmatan kami dan juga mungkin melihat iklan tentang Skyscanner apabila anda berada pada platform lain. Iklan-iklan ini mungkin hadir bersama kami atau daripada pihak ketiga dan boleh diperibadikan untuk menjadikannya lebih relevan dengan anda. Maklumat digunakan untuk memperibadikan iklan yang anda lihat mungkin termasuk butiran anda bagi perkara yang anda cari di Skyscanner atau maklumat lokasi umum di bandar atau aras lapangan terbang, tetapi tidak akan sekali-kali memasukkan nama anda, butiran perhubungan atau maklumat lain yang akan membolehkan anda dikenal pasti dalam dunia luar talian. Jika anda mahu mengurus cara maklumat anda digunakan untuk tujuan pengiklanan, anda boleh mengetahui lebih lanjut di bawah dan dalam Dasar Kuki kami.

Ketahui lebih lanjut tentang cara maklumat anda digunakan untuk pengiklanan

Adakah kami menggunakan kuki atau teknologi yang serupa?

Kami menggunakan kuki dan teknologi yang serupa untuk membantu menyediakan, mengoptimumkan, memperibadikan dan menganalisis perkhidmatan kami dan untuk tujuan pengiklanan.

Ketahui lebih lanjut tentang kuki dan maklumat serupa

Apakah pilihan dan hak anda?

Jika anda mempunyai akaun Skyscanner, anda boleh mengakses, mengedit, memuat turun atau memadamkan data peribadi utama yang dikaitkan dengan profil anda pada bila-bila masa dengan pergi ke Profil anda. Dari sini, anda juga boleh menguruskan keutamaan langganan dan pemasaran anda.

Anda juga mempunyai hak berhubung data peribadi yang kami miliki tentang anda, yang kami huraikan lebih terperinci di bawah. Anda boleh menggunakan hak-hak ini dengan menghubungi kami melalui Pusat Bantuan kami.

Ketahui lebih lanjut tentang pilihan dan hak anda

Siapakah kami dan bagaimanakah anda boleh menghubungi kami?

Skyscanner disediakan oleh Skyscanner Limited, sebuah syarikat yang berdaftar di UK.

Skyscanner Limited merupakan Pengawal Data bagi sebarang maklumat yang dikumpulkan daripada anda oleh kami.

Nombor syarikat kami ialah: 04217916

Alamat pejabat kami yang berdaftar ialah: Floor 6, The Avenue, 1 Bedford Avenue, London, United Kingdom, WC1B 3AU.